Te trage schildklier symptomen

te trage schildklier symptomen

Wanneer vaststaat of, en zo ja welke, schildklieraandoening u heeft, kan door de aangewezen specialist een adequaat behandelplan worden opgesteld. Bronnen:, regel een artsconsult voor mij Volg ons op Social laatst bijgewerkt op 10 februari 2017.

De symptomen van een ontstoken schildklier wisselen sterk in ernst. Afgezien hiervan zijn de klachten als volgt: Mogelijke symptomen van een ontstoken schildklier Aanvankelijk griepachtige symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en (lichte) koorts; na enkele dagen een opgezwollen, pijnlijke schildklier; Slikklachten en een stekende pijn die tot in het oor kan doortrekken; Mogelijk klachten zoals. De symptomen van schildklierkanker Schildklierkanker is een zeldzame aandoening, die bovendien maar zelden dodelijk. Het kan op iedere leeftijd ontstaan, maar treedt voornamelijk op tussen de 30- 60 jaar Een tumor in de schildklier veroorzaakt vaak maar weinig klachten. De volgende symptomen wijzen mogelijk op schildklierkanker Een plotselinge groei van een pijnloze zwelling (knobbel) in de hals. Deze (harde) knobbel zit vast aan de huid/ spieren en beweegt tijdens het slikken luchtwegen niet mee; Een plotselinge vergroting van de schildklier. De schildklier voelt ook hard aan; Stemverandering/ moeite met praten/ heesheid; Pijn in de hals of keel; gezwollen lymfeklieren in de hals; moeite met ademen of slikken (omdat de tumor tegen de luchtpijp of slokdarm drukt). Herkent u zichzelf in de symptomen van een aandoening aan de schildklier? Ga naar een arts om uzelf nader te laten onderzoeken. U zult vragen krijgen over de symptomen die u ervaart, mogelijk wordt uw schildklier bevoeld en er zal bloed worden afgenomen.

te trage schildklier symptomen
voor een arts om deze schildklieraandoening vast te stellen. Er is bloedonderzoek nodig om hypothyreoïdie met zekerheid vast te stellen. De klachten die op een trage schildklier kunnen wijzen, zijn legio en kunnen zowel lichamelijk als psychosociaal van aard zijn. We doen een greep uit de lange lijst van mogelijke symptomen van een traag werkende schildklier: Mogelijke lichamelijke klachten, kouwelijk zijn; Een droge, koude, bleekgele huid; Vermoeidheid; Traag zijn in denken en doen; Langzaam praten; Een hese, krakende stem; Geheugenverlies; Spierpijn en stijfheid; Carpale tunnelsyndroom. Mogelijke psychosociale klachten Depressiviteit; Nervositeit; Agressie; Angst, argwaan; laag zelfvertrouwen; Emotionele labiliteit. De symptomen van een ontsteking van de schildklier Er zijn verschillende vormen van schildklierontsteking (thyreoïditis). De meest voorkomende vorm is virale thyreoïditis, ofwel een schildklierontsteking die door een virus wordt veroorzaakt. Waarschijnlijk kunnen meerdere virussen de veroorzaker zijn.

Trage schildklier symptomen, voeding advies en wat te doen als afvallen


Dit wordt hyperthyreoïdie genoemd. Hyperthyreoïdie kan tijdelijk zijn. Vage symptomen, omdat veel symptomen van deze schildklieraandoening ook bij andere aandoeningen voorkomen, kan het moeilijk zijn voor een arts om de juiste diagnose te stellen. Alleen een bloedonderzoek kan 100 uitsluitsel geven. Alle mogelijke symptomen, we zetten alle mogelijke symptomen van een te snelwerkende schildklier voor u op een rij: Vermoeidheid en spierzwakte; Hartkloppingen; Zweten/ de huid voelt warm en vochtig aan; Afkeer van warmte en meer dorst; beven/ trillende handen; Kortademigheid; Een glasvezel geïrriteerd/ gejaagd gevoel; Slecht. De symptomen van een traag werkende schildklier. Een trage of langzaam werkende schildklier produceert juist te weinig hormonen. De officiële benaming hiervan is hypothyreoïdie.

Trage Schildklier : Symptomen


Doorgaans gebeuren behandeling en opvolging door de huisarts, maar bij meer ernstige vormen van schildklierlijden word je doorverwezen naar een endocrinoloog (specialist in hormonen). De behandeling bestaat uit het vervangen van het schildklierhormoon door thyroxine (substitutietherapie). Thyroxine is als geneesmiddel gekend onder de naam levothyroxine. Het wordt eenmaal per dag ingenomen,. De dosis thyroxine en het opstartschema zijn afhankelijk van: - lichaamsgewicht, - leeftijd, - eventuele andere aandoeningen of medicatie, - ernst en voorafgaande duur van de aandoening, - zwangerschap(swens). Je arts zal op regelmatige tijdstippen bloed afnemen om het tsh en T4 op te volgen. Dit gebeurt in het begin van de behandeling ongeveer om de zes weken. Van zodra een goede onderhoudsdosis is gevonden (dit is een dosis waarbij de klachten verdwenen en de bloedwaarden opnieuw normaal zijn kan dat jaarlijks plaatsvinden of bij het heropduiken van klachten.

te trage schildklier symptomen

Wanneer je schildklier te traag werkt en je medicatie moet innemen, is het erg belangrijk om dat stipt te doen. Afhankelijk van de oorzaak, kan medicatie levenslang noodzakelijk zijn. Een bijzondere vorm van een te traag werkende schildklier is een stille of pijnloze lymfocytaire moskou thyroïditis. Dat is een auto-immuunziekte waarbij de schildklier eerst spontaan vernietigd en daarna weer opgebouwd haar wordt. De aandoening geneest vanzelf; zelden is toediening van schildklierhormoon nodig. Sommige geneesmiddelen, zoals ijzer en calcium, verstoren de opname van schildklierhormoon.

Neem ze daarom pas minstens 4 uur na het schildklierhormoon. In geval je andere medicatie neemt, zoals hormoonsubstitutietherapie tijdens de menopauze, dient de dosis van het schildklierhormoon te worden verhoogd. Heb je een schildklierprobleem en wil je zwanger worden of ben je zwanger? Breng je arts hier dan zeker van op de hoogte, want dit vraagt een aanpassing van je medicatie. Wat kan je arts doen? Een te traag werkende schildklier zonder duidelijke oorzaak resulteert in een hogere tsh-waarde en een lagere T4-hormoon dan normaal.

Trage Schildklier (Hypothyreo die


Vaak gaat het dan om aspecifieke symptomen en tekenen waarvan de ernst varieert van persoon tot persoon. Typische tekenen die kunnen wijzen op een te traag werkende schildklier zijn: - gewichtstoename, - vermoeidheid, - lusteloosheid en depressieve stemming, - traagheid in motoriek, spraak, verminderde concentratie (vooral bij ouderen, en is moeilijk te onderscheiden van een (beginnende) dementie - koudegevoel, - obstipatie. Vaak zijn de klinische tekenen en symptomen niet zo duidelijk, waardoor het moeilijk is om de ziekte te herkennen. Hoe stelt je arts de diagnose? Je arts zal aan een te traag werkende schildklier denken wanneer je klachten of tekenen hebt van een vertraagde stofwisseling.

Bij familiaal voorkomen of in het eerste jaar na een zwangerschap is de kans op een schildklieraandoening groter. In geval van vermoeden van een schildklierprobleem, zal de arts extra aandacht hebben voor klachten die passen bij een hart(ritme)probleem. Er volgt ook een onderzoek van de schildklier met bepaling van het tsh- en T4-schildklierhormoon in het bloed. Een echografie is meestal niet noodzakelijk. Bij een schildklier die te traag werkt als gevolg van een auto-immuunziekte, is het risico groter op andere auto-immuunziekten zoals diabetes. Ook hiervoor zal je arts aandacht hebben. Wat kun je zelf doen? Zelf kun je niets doen om een schildklierprobleem te voorkomen.

Schildklierkliniek - hasselt

Een te traag werkende schildklier komt vrij vaak voor. Naar schatting kampt 5,8 van de bevolking met chronische schildklierproblemen. Binnen deze groep komt een te trage schildklier iets vaker voor dan een te snel werkende. Een te traag werkende schildklier komt (net als een te snel werkende) vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De kans op een schildklierstoornis neemt ook toe met de leeftijd. Hoe kun what je het herkennen? Een verminderde schildklierfunctie kan een waaier aan klachten en problemen geven.

te trage schildklier symptomen

Trage schildklier (hypothyreo die

In 5 van de gevallen heeft het tekort aan schildklierhormonen te maken met een probleem bij de aanmaak van een ander hormoon dat de schildklier stimuleert om hormonen te produceren (schildklierstimulerend hormoon, tsh) in de hypofyse of elders in het centrale zenuwstelsel. In sommige gevallen is een te traag werkende schildklier slechts tijdelijk. Dat is mogelijk het geval bij een ontsteking van de schildklier ( subacute thyreoïditis ). Hierbij volgt na een eerste massageolie fase van versnelde werking (hyperthyreoïdie) een fase van vertraagde werking. Dit kan ook voorvallen binnen het eerste jaar na de zwangerschap. Daarnaast zijn er sommige geneesmiddelen (lithium, amiodarone) die de werking van de schildklier tijdelijk beïnvloeden. Hoe vaak komt het voor?

De schildklier is een vlindervormig orgaantje dat vooraan in de halsstreek ligt en schildklierhormonen produceert. Deze hormonen (T3 en T4) zijn belangrijk in de regeling van heel wat processen in het menselijk lichaam. Ze zorgen voor een normale groei en ontwikkeling, en zijn een essentiële speler voor een evenwichtige stofwisseling. Wanneer je schildklier te behandeling traag werkt, heb je een tekort aan schildklierhormoon in je lichaam. Hierdoor vertraagt je metabolisme. Meestal (in 95 van de gevallen) is een te traag werkende schildklier te wijten aan een probleem in de schildklier zelf. Bijna steeds gaat het dan om een auto-immuunaandoening (zoals Hashimoto-thyreoïditis). Het kan ook voorkomen na een vroegere operatie of radiotherapie aan de schildklier.

Afvallen met een trage schildklier)

De schildklier is een orgaan dat zich bevindt aan de voorkant van de hals, onder het strottenhoofd. Deze klier maakt hormonen aan die een belangrijke rol spelen in diverse lichaamsfuncties. Zo stimuleren schildklierhormonen de stofwisseling van alle weefsels in het lichaam en zijn daardoor van invloed op zaken zoals hartritme, concentratie, energie, gewicht en geestelijke stabiliteit. Schildklierhormonen spelen tevens een rol bij lichamelijke groei en ontwikkeling en het remmen van botafbraak. Schildklieraandoeningen, er bestaan verschillende aandoeningen van de schildklier die het functioneren van dit orgaan ontregelen. De symptomen die hiermee gepaard gaan, zijn afhankelijk van de aandoening die in het spel. Voorbeelden van schildklieraandoeningen zijn: Een te snel werkende schildklier, een te langzaam werkende schildklier, een ontsteking van de schildklier; Schildklierkanker. De symptomen van een te snel werkende schildklier. Wanneer de schildklier te snel werkt, produceert het orgaan teveel premier schildklierhormoon.

Te trage schildklier symptomen
Rated 4/5 based on 911 reviews
Recensies voor het bericht te trage schildklier symptomen

 1. Ogiteni hij schrijft:

  Dit wordt voornamelijk gedaan door de lever, maar kunnen ook de nieren, de schildklier zelf, de hypofyse en alle andere weefsels doen. T3 wordt in de volksmond het actieve schildklierhormoon genoemd. Dit middel is verkrijgbaar als: Cynomel, cytomel thybon.

 2. Amoteciq hij schrijft:

  Bij een jodiumtekort krijgt men een endemische struma (een vergrote schildklier) en hypothyreoïdie (traag werkende schildklier). Dit medicijn is verkrijgbaar als Cynomel, cytomel en Thybon. Bij deze toestand maakt de schildklier te weinig hormonen aan.

 3. Nekepizi hij schrijft:

  Wat zijn zaken waar je op kunt letten om toch overtollige kilos kwijt te raken? Om deze hormonen te kunnen maken heeft de schildklier jodium en tyrosine (een aminozuur) nodig. Deze kan een bloedonderzoek doen zodat met zekerheid vastgesteld kan worden of je wel of niet een te traag werkende schildklier hebt. Iemand met een trage schildklier zal nooit al deze klachten hebben maar slechts een aantal.

 4. Edyfy hij schrijft:

  Uit onderzoek blijkt dat 25 van de vrouwen in Amerika boven de 45 jaar een traag werkende schildklier heeft. . Let op: Tenzij het lichaam echt geen schildklierhormonen meer kan aanmaken, zou ik medicijnen niet zo snel aanraden, aangezien dit alleen symptoombestrijding. De lage thyroxine waarden zorgen dat haarzakjes zich niet herstellen wat resulteert in haaruitval. Indien dit bij jonge kinderen optreedt en niet adequaat wordt behandeld, treedt dwerggroei.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: